ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการอบรม “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 10 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรมการอบรม “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

ภาพกิจกรรม อบรมในหัวข้อเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 10 มกราคม 2560

อบรมเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

งาน “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” ครั้งที่ 9 22 ธันวาคม 2559