งาน “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

07 ธันวาคม 2559
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ เข้าร่วมงาน “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” ครั้งที่ 6 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6(นครราชสีมา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0  โดย นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ในงานนี้ นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ได้ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของ BOI ในเรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมกันนี้ ศทภ.2 ได้ออกบูธเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ SMEs ของ BOI พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 500 คน