ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

21 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560