ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ณ โรงงานซีเกทโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

24 กุมภาพันธ์ 2560

                ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผลิต ๖  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงงานซีเกท โคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
         สำหรับการสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมในโรงงานผลิตและวิจัยพัฒนาที่มีอยู่เดิม ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โรงงานโคราช) นั้น ซีเกทลงทุนประมาณ 15,300 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีคลาวด์สตอเรจซึ่งจะทำให้เกิดจากการเติบโตของข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงยังเป็นการรองรับกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ซีเกทจะนำเสนอออกสู่ตลาดอีกด้วย โดยอาคารใหม่ดังกล่าว นับเป็นอาคารผลิตที่ 6 ของฐานผลิตซีเกทที่โคราช ด้วยขนาดความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 71,000 กว่าตารางเมตร ซึ่งซีเกทไม่ใช่บริษัทฯ ที่ใช้ Labour (แรงงานระดับล่าง หรือระดับปฏิบัติการ) อย่างเดียวแต่จะใช้ Automatic Technical Resource เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งฐานการผลิตที่ประเทศไทยมีทีมงานบริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งแกร่ง

                 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอาคารการผลิต 6 ที่พร้อมดำเนินการผลิต ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  . โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารผลิต 6  ณ โรงงานซีเกทโคราช ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 15 (กม.225 ) ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมทรงเสด็จทอดพระเนตรเยี่ยมชมการดำเนินงานและสายการผลิตที่ทันสมัย    ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารและพนักงานคนไทย โดยนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของสายการผลิตในอาคารผลิต ๖ และพระราชทานพระราชานุญาต ทูลเบิกผู้เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายของ รวมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายฮาร์ดดิสก์ รุ่น Seagate Back Up Plus Hub ความจุ 4 เทราไบต์ (4TB) จำนวน 31 เครื่อง ผลิตโดยพนักงานคนไทย จากโรงงานโคราช เพื่อทรงใช้ในโครงการตามแนวพระราชดำริ

                พร้อมกันนั้น ดร.วิลเลี่ยม เดวิด โมสลี่ย์ (Dr.William David Mosley) ประธานบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์พกพารุ่นล่าสุด คือรุ่น Seagate Back Up Plus ความจุ 5 เทราไบต์(5TB) จำนวน 1 เครื่อง และนายเจฟฟรี่ โดนัล ไนการ์ด (Jeffrey Donald Nygaard) รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเพอซันนอล คลาวด์ สตอเรจ (Personal Cloud Storage) ขนาดความจุ 2 เทราไบต์ (2TB) จำนวน 202 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมพลัง สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วย eDLTV/eDLRU มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วย

                จากนั้น กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมแผ่นศิลาพิธีเปิดอาคาร และเปิดอาคารผลิต 6 ก่อนกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินโดยรถกอล์ฟพระที่นั่ง ทอดพระเนตรการทำงานกระบวนการผลิตสำคัญ 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปล่อยฮาร์ดดิสก์ ความจุ 12 เทราไบต์ (12TB) เครื่องแรก ที่จะออกจากสายการผลิตของอาคารผลิต 6 เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเป็นฮาร์ดดิสก์สำเร็จรูป, จุดที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตร สายการผลิตฮาร์ดดิสก์แบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง เพื่อระบบสารสนเทศขนาดใหญ่, จุดที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตร การผสมผสานเชื่อมต่อของชุดอุปกรณ์สัญญาณและสารสนเทศขนาดใหญ่ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และจุดที่ 4 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจะร่วมขับร้องเพลง
“ตามรอยพระราชา” ถวายตามลำดับ

                อนึ่ง SEAGATE เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตฮาร์ดไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ก่อตั้งบริษัทเมื่อพ.ศ.2552 โดยเริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ.2526 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 16,400 คน โดยมีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ โรงงานซีเกท เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานซีเกท โคราช เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อพ.ศ.2559 โดยโรงงานแห่งนี้นับเป็นฐานการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำหน้าที่ผลิตสไลเดอร์ ประกอบชุดหัวอ่าน-เขียน (Head Gimbal Assembly: HGA) และชุดหัวอ่าน-เขียนสำเร็จรูป (Head Stack Assembly: HAS) ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 15 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พื้นที่ 150 ไร่ โดยมีพื้นที่โรงงานประมาณ 2.5  ล้านตารางฟุต