ข่าวทั่วไป

ภาพกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 29 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมออกบูธงานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 28 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมการออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบีโอไอโคราช งานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

BOI KORAT จัดสัมมนา “มาตรการบีโอไอที่นักลงทุนควรรู้ ในปีแห่งการลงทุน” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องอรพิม จังหวัดนครราชสีมา 26 มีนาคม 2562

BOI KORAT จัดสัมมนา “มาตรการบีโอไอที่นักลงทุนควรรู้ ในปีแห่งการลงทุน” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องอรพิม จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 16 และ 17 26 มีนาคม 2562

กิจกรรมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 16 และ 17

ไฟล์เอกสารการบรรยาย Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 29 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสารการบรรยาย Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เอกสารการบรรยาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตุถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 20 พฤศจิกายน 2561

เอกสารการบรรยาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตุถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 1 / 3