ข่าวทั่วไป

ปีแห่งการลงทุนปี 2562 12 กรกฎาคม 2562

ปีแห่งการลงทุนปี 2562

Smart Visa 12 กรกฎาคม 2562

Smart Visa

ขอเชิญร่วมลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณฯ ทางออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญร่วมลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณฯ ทางออนไลน์

ภาพกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 29 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมออกบูธงานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 28 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมการออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบีโอไอโคราช งานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ไฟล์เอกสารการบรรยาย Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 29 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสารการบรรยาย Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หน้า 1 / 3