ภาพกิจกรรมดูงาน /งานสัมมนา

ภาพกิจกรรมคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ "Connectivity เชื่อมจีนตอนใต้สู่ไทย กับการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของภูมิภาค" ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New?” ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New?” ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กพ - 1 มีค 62 06 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม BOI KORAT จัดโครงการ"สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กพ - 1 มีค 62

ภาพกิจกรรมงานอบรม"Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 01 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมงานอบรม"Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

บีโอไอโคราชขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ"สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" 16 มกราคม 2562

บีโอไอโคราชขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ"สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะจากส่วนกลาง โดยกองพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD พาคณะเยี่ยมชมโรงงาน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะจากส่วนกลาง โดยกองพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD จัดพาคณะนักลงทุนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

หน้า 1 / 7