ภาพกิจกรรมดูงาน /งานสัมมนา

ภาพ "กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 166 (Market Place Program)" 15 พฤศจิกายน 2562

ภาพ "กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 166 (Market Place Program)"

ภาพกิจกรรม“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา 15 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมการอบรม "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันพฤหัสดบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา 15 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมการอบรม "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันพฤหัสดบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรมโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้ ”ระหว่าง วันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 02 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้ ”ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ "Connectivity เชื่อมจีนตอนใต้สู่ไทย กับการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของภูมิภาค" ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New?” ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New?” ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หน้า 1 / 8