ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายกฯ ชูภาคเอกชนนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” “Opportunity Thailand” สร้างโอกาสแห่งอนาคตของไทยและภูมิภาค 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายกฯ ชูภาคเอกชนนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” “Opportunity Thailand” สร้างโอกาสแห่งอนาคตของไทยและภูมิภาค

บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย 09 กุมภาพันธ์ 2560

บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

BOI ONLINE SERVICE 01 มกราคม 2560

BOI ONLINE SERVICE

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน E-investment Promotion 30 มกราคม 2560

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน E-investment Promotion

บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท 23 มกราคม 2560

บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท

หน้า 3 / 3