ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซี พร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค 04 ธันวาคม 2560

บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซี พร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม “การเกษตรสมัยใหม่” พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม-การเกษตร 04 ธันวาคม 2560

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม “การเกษตรสมัยใหม่” พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน 04 ธันวาคม 2560

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน

บีโอไอแนะธุรกิจไทยขยายการลงทุนในอาเซียน 22 สิงหาคม 2560

บีโอไอแนะธุรกิจไทยรุกลงทุนในอาเซียนชีม้ีอัตราเตบิโตสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้านที ดีอาร์ไอเน้นศึกษาตลาดและกฎหมายก่อนลงทุนจริงเพื่อลดความเสี่ยง

บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว 570,000 ล้านบาท บริษัทชั้นนำของโลกตั้งฐานผลิตในไทย 08 มิถุนายน 2560

บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว 570,000 ล้านบาท บริษัทชั้นนำของโลกตั้งฐานผลิตในไทย

สุวิทย์ แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่มR&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 08 มิถุนายน 2560

สุวิทย์ แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่มR&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

หน้า 2 / 3