ภาพกิจกรมโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้ ”ระหว่าง วันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่

02 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้ ”ระหว่างวันที่ ๖ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่   
 
              - เยี่ยมชม บริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน  จำกัด
             - เยี่ยมชมบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด  
             - เยี่ยมชมบริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด
            - เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านไร่ตะวันหวาน