เอกสารการบรรยาย การฝึกอบรม ระบบ RMTS online สิทธิประโยชน์ต้องรู้ในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564
 เอกสาร การบรรยาย การฝึกอบรม 
ระบบ RMTS online สิทธิประโยชน์ต้องรู้ในยุคดิจิทัล
 
 * รบกวนทางบริษัท ปริ้น เอกสาร  มาเอง ในการเข้าร่วมอบรมค่ะ  


      1.  PresentationRM.pdf 
      2.  
PPTRMTS Online.pdf 


 
  * เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. 
            วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมนกยูง 1 - 2  
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช  จ.นครราชสีมา 
 

  แผนที่ โรงแรม   คลิ๊กที่นี่