สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 28- 30 เมษายน 2564

28 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
จึงของดการบริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 28- 30 เมษายน 2564 และขอให้ท่านรับบริการและติดต่อสำนักงานผ่านช่องทาง ดังนี้
โทรศัพท์ อีเมล Facebook Line Official Account ระบบขอรับคำปรึกษาออนไลน์
ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ (e-Submission)
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก https://bit.ly/3nsl42z
-------------------------------------------
Due to the Covid-19 situation, the Office of the Board of Investment will clean and sanitize its building during April 28th -30th, 2021. During this period, please kindly contact us through these channels: phone, email, Facebook, Line Official Account or Online Clinic. Our online document submission (E-Submission) is also available. Please kindly accept our apologies for any inconveniences.
Contact us Click
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ