วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันหยุดราชการ

02 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน  2564 
เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี