งาน “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” ครั้งที่ 9

22 ธันวาคม 2559
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ เข้าร่วมงาน “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ และ SME ๔.๐” ครั้งที่ ๙ ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ (อุบลราชธานี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทับทิมสยาม ๑ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ และ SME ๔.๐ โดย นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายณัฐพล รังสิตพล รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และ นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ในงานนี้นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) ได้ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของ BOI ในเรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมกันนี้ศทภ.๒ ได้ออกบูธเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ SMEs ของ BOI พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน