บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ พร้อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ

17 กันยายน 2561
   อ่านประกาศได้ที่นี่  

        http://www.boi.go.th/upload/content/no.102_2561_5b976d1c5b8fd.pdf