ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Thailand Taking off to New Heights"

23 กุมภาพันธ์ 2561
         ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Thailand Taking off to New Heights" ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม  2561  ณ  ห้องรอยัล จูบีลี่บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม Startup   ตลอดจนสื่อมวลชน ได้รับทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  พร้อมทั้งเครื่องมือส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC )
        สามารถ Click ลงทะเบียนได้ที่นี่
                   ลงทะเบียนงานสัมมนา Thailand Taking off to New Heights