แนะนำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

แนะนำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นสำนักงานสาขาแห่งแรกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 รับผิดชอบในเขตพื้นที่รวม 8 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น

ข่าวภาวะการลงทุน