9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

18 พฤศจิกายน 2565
    9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่
    มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


  


บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน
 0 2553 8111
 head@boi.go.th