ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

BOI อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) : เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 19 มิถุนายน 2563

BOI อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) : เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

บีโอไอส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่ 19 มิถุนายน 2563

บีโอไอส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

New Smart Visa 13 พฤศจิกายน 2561

New Smart Visa ร่วมนำอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ พร้อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ 17 กันยายน 2561

บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ พร้อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ

บอร์ดบีโอไอส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ไฟเขียวโครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท 17 กันยายน 2561

บอร์ดบีโอไอส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ไฟเขียวโครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท

BOI กับ SMEs ขอรับส่งเสริมได้ถึง 30 ธันวาคม 2562 17 กันยายน 2561

BOI กับ SMEs ขอรับส่งเสริมได้ถึง 30 ธันวาคม 2562

หน้า 1 / 4