ข่าวสาร BOI

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ 19 ตุลาคม 2564

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ

บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-กันยายน 64) 14 ตุลาคม 2564

บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-กันยายน 64)

บีโอไอกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 14 ตุลาคม 2564

บีโอไอกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19

วันที่ 11 ต.ค. 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด 11 ตุลาคม 2564

วันที่ 11 ต.ค. 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด

ภาพกิจกรรม นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 งานสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Virtual Edition 2021 06 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรม นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 งานสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Virtual Edition 2021

บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 04 ตุลาคม 2564

บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

หน้า 1 / 12