ข่าวสาร BOI

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 29 มกราคม 2564

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 27 มกราคม 2564

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564

เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Submission 22 มกราคม 2564

ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Submission

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอแจ้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 19 มกราคม 2564

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอแจ้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

หน้า 1 / 11