ข่าวสาร BOI

บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 16 กันยายน 2563

บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563 15 กันยายน 2563

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring 09 กันยายน 2563

บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring

BOI e-Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่าน Zoom Metting 09 กันยายน 2563

BOI e-Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่าน Zoom Metting

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 02 กันยายน 2563

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บีโอไอหนุนไทยฐานผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ อนุมัติโครงการลงทุน 1.2 หมื่นล้าน 01 กันยายน 2563

บีโอไอหนุนไทยฐานผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ อนุมัติโครงการลงทุน 1.2 หมื่นล้าน

หน้า 1 / 8