ข่าวสาร BOI

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 18 พฤศจิกายน 2565

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022 14 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม BUSINESS MATCHING ภายในงาน AGRO FEX 2022 18 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม BUSINESS MATCHING ภายในงาน AGRO FEX 2022

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 18 พฤศจิกายน 2565

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (2566 – 2570) 19 ตุลาคม 2565

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (2566 – 2570)

♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน 17 ตุลาคม 2565

♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

หน้า 1 / 17