บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็ก หรือธุรกิจ Startup ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนสถานีให้บริการชาร์จ EV ที่เข้าถึงง่าย

27 เมษายน 2566
    โอกาสมาถึงแล้ว  สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนสถานีชาร์จ EV เกาะเทรนด์พลังงานสะอาดที่มาแรงทั่วโลก
เมื่อดูจากสถานีชาร์จ EV ที่กระจายเพิ่มขึ้นหลายแห่งภายในเวลาไม่นาน ทั้งในสถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และศูนย์บริการรถยนต์ เป็นต้น
    คาดว่าการลงทุนสถานีชาร์จ EV ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตตามนโยบายสนับสนุนการผลิต EV ควบคู่กับนโยบายสนับสนุนการติดตั้งสถานีให้บริการชาร์จไฟฟ้าของภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (EVAT) ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charger สาธารณะแบบ Fast Charge เป็น 2,200 - 4,400 เครื่อง ภายในปี 2025 และจะเพิ่มเป็น 12,000 เครื่อง ภายในปี 2030 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเมืองใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว จุดแวะพัก และบริเวณชุมชน เพื่อรองรับนโยบาย 30@30 ที่กำหนดให้ภายในปี 2030 จะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ (คิดเป็น 725,000 คัน จากทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านคัน)
       บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็ก หรือธุรกิจ Startup ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนสถานีให้บริการชาร์จ EV ที่เข้าถึงง่าย