มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว

27 เมษายน 2566
     มาร่วมสร้างอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ยั่งยืน
ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลุกศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยทั่วประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาตรการส่งเสริมการลงทุนนี้ ไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะให้สูงขึ้นด้วย  ร่วมสร้างโอกาสให้กับคนไทย และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยสู่โอกาสแห่งการเติบโต