ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กพ - 1 มีค 62

06 มีนาคม 2562
          BOI KORAT จัดโครงการ"สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กพ - 1 มีค 62  โดยมีคณะผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ท่าน 

⇒  เยี่ยมชม GaPyeong Agriculture Tech center  ศูนย์วิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร              ของเมืองคาพิยอง
⇒   เยี่ยมชม smart farm โรงทำปุ๋ยน้ำ/ microorganism  โรงงานผลิตกลั่นน้ำผลไม้แบบ
     บริสุทธิ์ไม่ผสมน้ำตาล เป็นต้น

⇒  เยี่ยมชม  Strawberry Farm Land  ฟาร์มสตอเบอร์รี่ เพื่อศึกษาวิธีการปลูกสตรอเบอร์รี่ตลอด
     จนถึงขั้นตอนการรักษา ว่ามีวิธีการอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เนื้อนุ่มฟู
     กรอบ และมีรสชาติหวาน และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
⇒  เยี่ยมชม  Herb Island เกาะสมุนไพร เป็นสวนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพร มีสมุนไพรในร่ม
      กว่า 180 ชนิดที่แตกต่างกันและยังมีสวนพฤกษศาสตร์กลางแจ้ง และสวนดอกไม้นานาชนิด  
⇒   เยี่ยมชม  Ginseng Smart farm in Anseong    ฟาร์มโสม มีคุณประโยชน์ทางธรรมชาติต่อ
      สุขภาพ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน เพิ่มพลังและความแข็งแรงของร่างกาย ขจัดความเหนื่อยล้า กระตุ้น
      การหมุนเวียนโลหิต และพัฒนาหน่วยความจำและโสมเกาหลีคุณภาพดีที่สุดในโลกมาจากแหล่ง
      เพาะปลูกในประเทศเกาหลี
⇒  เยี่ยมชม  Samsung D'light ,Seoul  สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่ง
      เป็นบริษัทที่ผลิตอุตสาหกรรมไอทีรายใหญ่ของโลก
⇒   เยี่ยมชม  THE KIBAN R&D for Seed  บริษัทวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
       ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวและผลไม้ อาทิ พริก  มะเขือเทศ  พริก
        หวาน  ผัดกาด  แครอท ต้นหอม  เมลอน แตงโม เป็นต้น   
 ⇒   ประชุม เจรจา และรับฟังบรรยาย ธุรกิจเกี่ยวกับลู่ทางการค้าการลงทุน ของสาธารณรัฐเกาหลี
        ร่วมกับท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโซล อัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ อัครราชฑูตที่
        ปรึกษาด้านการลงทุน  จนท.จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตร 
  เยี่ยมชม Co-op Market ตลาดสหกรณ์ฮันนาโรมาร์ท  Hanaro Mart   ดำเนินงานโดย
        สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติเน้นสินค้าทางการเกษตร ประมง ของเกาหลีที่มีคุณภาพ
 ⇒   จับคู่ธุรกิจ SMART FARM และ CONTRACT FARMING