ภาพกิจกรรมออกบูธงานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

28 มีนาคม 2562
   ภาพกิจกรรมการออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน ของบีโอไอโคราช งานสัมมนา“แนวโน้มสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน