ภาพกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

29 มีนาคม 2562
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ไปจัดกิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนและเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “รวยด้วยตลาด Online by shopee” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี