ไฟล์การบรรยายงานอบรม"วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

25 ตุลาคม 2562
     รบกวนทุกท่านปริ้นเอกสาร มาเอง เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมอบรมค่ะ    

       คลิ๊ก Download เอกสารได้ที่นี่      machineppt.pdf