ไฟล์การบรรยายงานอบรม"วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

25 ตุลาคม 2562
รบกวนทุกท่านปริ้นเอกสาร มาเอง เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมอบรมค่ะ    

    คลิ๊กเอกสารได้ที่นี่     RM 1.11.19.pdf