ช่องทางการติดต่อ BOI ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

08 เมษายน 2563

ช่องทางการติดต่อ BOI ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน

บีโอไอขอแนะนำให้ท่านใช้ช่องทางติดต่อผ่าน
อีเมล โทรศัพท์ การประชุมออนไลน์

LINE Official >> @boinews (https://lin.ee/CzlXH59)

Facebook: BOI News

หรือใช้บริการออนไลน์ในการติดต่อสำนักงาน
ที่ www.boi.go.th

---------------------------------------------

Dear Customers,

Due to the COVID-19 situation, we are now offering online meeting services apart from our regular e-services, emails,calls,

LINE Official >> @boinews (https://lin.ee/CzlXH59)

Facebook: BOI News

Please kindly advise us via emails or calls if you wish to schedule an online meeting with us.

For e-investment services, please visit www.boi.go.th

------------------------------------------------
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

0 2553 8111 กด 1

head@boi.go.th

 www.boi.go.th