♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ คุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

24 เมษายน 2563
♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ คุณทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี