ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หัวข้อเรื่อง "work shop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน "

02 มิถุนายน 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "work shop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.  เริ่มเข้าระบบเวลา 08.30 น.
 - ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม 
   1.ผู้เรียนต้องมีโปรแกรม WebEx และมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
   2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมีอินเตอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานได้ดี 
   3.การเรียนออนไลน์จะดำเนินการผ่านโปรแกรม WebEx โดยทีมงานจะติดต่อท่าน เพื่อนัดหมายสำหรับ  
     Set up ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อออนไลน์กับท่าน ล่วงหน้าก่อนการเรียน 1 วัน