ไฟล์การบรรยายการฝึกอบรมเรื่อง "Work shop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563
 เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 
              ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ได้มีกำหนดจัดฝึกอบรมเรื่อง “Work shop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 25  มิถุนายน  2563ขอส่งไฟล์การบรรยายและกำหนดการมาให้พร้อมนี้ตามไฟล์แนบ  
 
              1.ไฟล์การบรรยาย หัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก    ppt_WebExonline2.pdf 
              2 ไฟล์การบรรยาย หัวข้อ วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ppt_WebExonline1.pdf  
              3. กำหนดการ  Agenda  Agenda.pdf 
 
            
             หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ คุณณัฐิดา พัตน์นอก โทร 044-384208  , 083-3499546   
 
     * หมายเหตุ   สำหรับ link  การเข้าร่วมอบรม ทางศูนย์จะส่งให้ท่านใหม่ทาง E-mail   ในวันที่ 24 มิถุนายน  2563   ช่วงเย็นค่ะ  
                        ในวันที่ 25 มิถุนายน 63 ท่านสามารถกด join Meeting เข้ามาในห้องอบรมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
                   
  • ในช่วงการเข้าสู่ห้องอบรมรบกวนทุกท่านปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านวิทยากรในขณะที่บรรยาย    
  • หลังจากการจบการบรรยายจะเป็นการถาม - ตอบ สามารถพิมพ์คำถามมาในช่อง Chat  และสามารถเปิดไมโครโฟนถามได้  
  • หากทุกท่านเข้ามาในระบบแล้ว รบกวนทุกท่านรายงานตัวในช่อง Chat โดยพิมพ์ชื่อบริษัท / ชื่อผู้เข้าร่วมด้วยค่ะ