ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “Support Measures for Economic Recovery” วันที่ 5 สิงหาคม 2563

09 กรกฎาคม 2563
         

บีโอไอ ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย (JFCCT) จัดงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว

โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ

ดร.เชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย)

ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา