บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring

09 กันยายน 2563

บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ในระบบ e-Monitoring เป็นภายใน ตุลาคม 2563

เป็นการยื่นผลประกอบการรอบปีบัญชี 2562


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

ทรศัพท์  0 2553 8111 กด 1
อีเมล์   head@boi.go.th
เว็บไซต์  www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ