ภาพกิจกรรมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในงาน EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก 2563

11 กันยายน 2563
 นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และนายถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและแนะนำหน่วยงานรวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในงาน EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก 2563 จัดโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน2563 ณ ห้องประชุมสุรนารี B โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดยในงานมีการให้คำปรึกษาในด้านการเงิน การตลาด และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ SMEs สามารถนำข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพร้อมที่จะเติบโตไปยังตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ