ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา

24 กันยายน 2563
 วันที่ 24 กันยายน 2563 นายถาวร กันทวงศ์ และนางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Mr. Grégoire Legault (Second Secretary) และ Mr. Ne Lynn Saing, Political/Economic Program เดินทางมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา และปัจจัยในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ไทยแลนด์ 4.0) รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพ - นครราชสีมา โครงการมอเตอร์เวย์ และท่าเรือบก ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2