ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020

05 ตุลาคม 2563

                                                      ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว
                     การจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีประธานในพิธี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และงาน AgroFEX 2020 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม – 2พฤศจิกายน 2563 ที่ ชั้น 4 โคราชฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา โคราช 
   
โดยกิจกรรมภายในงาน Northeast TECH Thailand 2020 มีการจัดการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า .การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น BOI และ สวทช และกิจกรรม Business matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ 

งาน AgroFEX 2020 ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งสามารถนำไปต่อยอดด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่าง ๆโดยมีการจัดการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษและสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการอีกด้วย