ประชาสัมพันธ์ Guide to investing in infrastructure projects in Peru 2020/2021

15 ตุลาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์ Guide to investing  in infrastructure projects in Peru 2020/2021  

            Click Link    https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1308645/EY_Peru-Guide_to_Investing_in_Infrastructure_Projects_in_Peru.pdf