ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน NORTHEAST TECH THAILAND 2020 และงาน Agro FEX 2020 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จัดที่ชั้น 4 โคราชฮอลล์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค - 2 พ.ย.63

30 ตุลาคม 2563
พิธีเปิดงาน “NORTHEAST TECH THAILAND 2020” เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา และงาน “Agro FEX 2020” จัดที่ชั้น 4 โคราชฮอลล์ มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารแปรรูป ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสาน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค - 2 พ.ย.63 โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดสัมมนาอาทิ BOI และ สวทช เพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีกิจกรรม Business Matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19