บีโอไอเปิดบริการ e-Submission

06 มกราคม 2564
       ถึงจะ WFH ทุกการติดต่อบีโอไอ
     ผ่านบริการ e-Submission ได้แล้ว


       การกลับมาของ COVID-19
อาจทำให้การเดินทางมายื่นจดหมาย/เอกสารกับบีโอไอทำได้ลำบาก
บีโอไอ พร้อมรับมือด้วยบริการ e-Submission
  CLICK : https://doc.boi.go.th/


  เมื่อบีโอไอรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
จะส่ง “เลขรับ (DMS No.)” ให้ทางอีเมล เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้า


  เมื่อบีโอไอดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งหนังสือแจ้งผลให้ทางอีเมล เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเอกสารต้นฉบับต่อไป

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

                                      <div class=