ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services

13 มกราคม 2564
                                      ปลอดภัยจาก Covid-19  
บีโอไอพร้อมเปิดช่องทาง e-Services เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ขาดการติดต่อ


ภาษาไทยคลิก
https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=th

ภาษาอังกฤษคลิก
https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=en

ระบบ e-Services ดังกล่าวเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการให้บริการ

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 กด 1
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ