เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

26 มกราคม 2564
   บีโอไอ เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
 ประเด็น...ทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
 จำนวนโครงการที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2563 
 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและผลบวกจากวิกฤตโควิด-19
 ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นประเทศไทย
 ฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมคลิก : https://fb.watch/3eiyZZ4A8S/

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 กด 1
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ