ภาพกิจกรรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 มีนาคม 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2  กล่าวเปิดงานฝึกอบรมในหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ณ   โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช  จังหวัดนครราชสีมา  มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100  ท่าน  มีการบรรยายโดยนางสาวนิรินทร ศักดิ์เศรษฐ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองส่งเสริมการลงทุน 2   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน