สมาคมสโมสรนักลงทุนขอปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564

29 เมษายน 2564
สมาคมสโมสรนักลงทุนขอปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564