ระบบนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา BOI (In-person Clinic และ Online Clinic) ไทย english

29 เมษายน 2564
    
ระบบนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา BOI (In-person Clinic และ Online Clinic) ไทย english  
                                                                                            http://booking.boi.go.th/