เตือน อย่าหลงเชื่อ บุคคลแอบอ้าง ใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของบีโอไอ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

17 พฤษภาคม 2564
เตือน    อย่าหลงเชื่อ บุคคลแอบอ้าง
ใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของบีโอไอ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน หรือ ดำเนินการอื่นใดโปรดติดต่อสำนักงานโดยตรง
02-553-8111
head@boi.go.th

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ