บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar” ในวันพุุธที่ 23 มิถุนายน 2564

14 มิถุนายน 2564

 บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”  

- โอกาสการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรม Digital และ Startup Networking 
สถานะอุตสาหกรรม Digital
ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
-
บทบาทของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพ
 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
  เวลา 14:20 น. - 16:20 น. (ตามเวลาไต้หวัน)
  เวลา 13:20 น. - 15:20 น. (ตามเวลาไทย)
  สนใจลงทะเบียนได้ที่:  https://reurl.cc/nnk2y1
  ไม่มีค่าใช้จ่าย
   บรรยาย: อังกฤษ, จีน
  ผู้เข้าฟังจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วม Webinar ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 taipei@boi.go.th 
 +886 2 345 6663.