ฺBOI ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ : RMTS Online” วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 สัมมนาผ่าน Zoom Webinar

17 มิถุนายน 2564