แถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ 30 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ

02 กรกฎาคม 2564
บีโอไอ ขอเชิญรับชมการแถลงข่าว “ผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ” โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ สามารถ Click ดูรายละเอียดได้ตามนี้
On Wednesday, 30 June 2021, the Thailand Board of Investment (BOI) cordially invites you to join a live press conference on ‘BOI NEWS’ Facebook Page by Ms. Duangjai Asawachintachit, Secretary General of the BOI.
The press conference after a board meeting will start at 16:30 on Wednesday, 30 June 2021.
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ