ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

09 กรกฎาคม 2564
      บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิ ภาพการผลิต"  
     ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.30 น.  
ผ่านโปรแกรม ZOOM

           วิทยากรโดย..................
     -นายถาวร กันทวงศ์          
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
     -นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ

         หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้   https://forms.gle/KaNUiHAsh2zNGdzg9
       ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย