บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG - Bio Circular Green Economy

09 กรกฎาคม 2564
บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG - Bio Circular Green Economy
Active Packaging บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
Intelligent Packaging บรรจุภัณฑ์ที่มีระบบบ่งชี้คุณภาพผลิตภัณฑ์แสดงผลแก่ผู้ใช้ (ไม่รวม RFID) สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
บรรจุภัณฑ์/ หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะจากสารที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติอัจฉริยะ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำกัดวงเงิน
ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศฯ
เมื่อเสร็จแล้ว แอดมินจะนำมาอัพเดทกันอีกครั้งนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/index.php...
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ