ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2564ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี)

27 สิงหาคม 2564
   ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2564ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี)
            
              สามารถ Download ไฟล์ข้อมูลได้ที่ หัวข้อ ข่าวภาวะการลงทุน
  -บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน
    ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ


  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
  โทรศัพท์ 0 44384 200
  อีเมล์  korat@boi.go.th
  เว็บไซต์  http://korat.boi.go.th
  FB PAGE : BOIKorat
  Line Open Chat  : ข่าวประชาสัมพันธ์ฺBOIKorat  
                              : บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOIKorat