กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนาม ช่วงบ่ายวันที่ 23 กันยายน 2564 วลา 13.00 น. - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

14 กันยายน 2564
              กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุนขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนาม ช่วงบ่ายวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region: “The New Channel in the Covid-19 Era & Beyond the Next Normal” in SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition. September 23rd, 2021 (Thursday) Time: 13.00 – 16.30 hrs.  ผ่านโปรแกรม Zoom (via zoom Application)  การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (English Language)
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/juR6Nb1E44pHzFNa6 หรือสแกน QR Code (or scan QR Code)  ไม่มีค่าใช้จ่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
โทร Tel. 02-553-8111 ecosystem@boi.go.th
คุณวีรพล Mr.Weeraphon เบอร์ต่อ extension 6178 weeraphon@boi.go.th
คุณประภัสสร Ms.Prapassorn เบอร์ต่อ extension 8399 prapassorn@boi.go.th
คุณจิตติมา Ms.Jittima เบอร์ต่อ extension 8207 jittima@boi.go.th